ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

ОДФ събира Съвета на дарителите

CDF LogoУправителният съвет на Обществен дарителски фонд - Стара Загора свиква заседание на Съвета на дарителите, което ще се проведе през месец октомври 2018 г.

Заседанието ще се проведе на 17 октомври (сряда) 2018 г. от 18:00 ч. в Зала 2 на хотел „Железник” при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Фондация „Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора” за 2014 г. – 2017 г.

2. Приемане на доклад на Настоятелството на Фондация „Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора”.

3. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Фондация „Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора” за 2018 – 2020 г.

4. Приемане на промени в Устройствения акт и Правилника за дейността на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”.

5. Приемане на промени в състава на органите на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”.

6. Разни.

 

За участие в заседанието са поканени всички членове на Съвета на дарителите на Фондация „Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора”. Поканата можете да изтеглите тук.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДАРИТЕЛИТЕ
НА ФОНДАЦИЯ
„ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД – СТАРА ЗАГОРА”

ПОКАНА

На 17 октомври (сряда) 2018 г. от 18 00 ч.
в Зала 2 на хотел „Железник”

ще се проведе заседание на Съвета на дарителите на

Фондация „Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора”

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Приемане на Отчет за дейността на Фондация „Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора” за 2014 г. – 2017 г.

2.     Приемане на доклад на Настоятелството на Фондация „Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора”.

3.     Приемане на основни насоки и програма за дейността на Фондация „Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора” за 2018 – 2020 г.

4.     Приемане на промени в Устройствения акт и Правилника за дейността на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”.

5.     Приемане на промени в състава на органите на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”.

6.     Разни.

Даниела Димитрова,

Председател на Управителния съвет

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version