ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Четири проекта финансира Младежка банка

Youth Bank Small copyОбщо тринайсет бяха организациите и инициативните групи, които участваха в конкурса на Младежка банка за 2016 година. Всички проекти бяха изготвени съобразно предварително обявените критерии и бяха допуснати до етапа на оценка.

Комисията беше максимално затруднена, тъй като всички предложения предлагаха интересни идеи и имаха своите предимства. Организациите, чиито проекти бяха класирани с най-голям брой точки и получиха финансиране по програма Младежка банка 2016 г. са:

- Български младежки червен кръст – област Стара Загора
- ЗАРАЛАБ
- Младежки алианс за предприемачество, иновации и заетост
- Център за работа с доброволци при библиотека „Родина”

В конкурса участваха много качествени проекти, които за съжаление не могат да бъдат подкрепени по тази програма поради ограничения финансов ресурс. Благодарим на всички участници за усилията, които са вложили в разписването на проектите. Надяваме се техните идеи да получат своята реализация.

Обществен дарителски фонд – Стара Загора призовава дарители, които имат интерес да подкрепят младежки проекти да потърсят връзка с нас, за да им предоставим информация за инициативи, чието реализиране ще има безспорен положителен ефект.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version