ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Нов застъпнически проект ще изпълнява ОДФ

От първи октомври ОбществеActive citizens fund2xн дарителски фод – Стара Загора в партньорство със СНЦ „Свят без граници” започва изпълнението на проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 77 600 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е да се постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда. Нарушението на човешките права и нехуманната практика на изгонване и събаряне да бъде заменена с политика на предоставяне на възможности и перспективи. Резултат от проекта ще бъде промяна на местните политики, насочени към нуждаещи се от достойно жилище в Ст. Загора, Пловдив и Марица: хора под социалния минимум, роми, самотни родители, родители на деца с увреждания, многодетни, сираци, самотни, бедни, лишени от родителски грижи, бездомници.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version