ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Проведе се първата от серия координационни срещи

IMG 4206На 9 ноември в залата на Търговско-промишлената палата се проведе първата от серия координационни срещи чиято цел е да отговорят по най-добрия начин на настоящата бежанска криза породена от войната в Украйна. На срещата присъстваха представители на институции – РУО, РЗИ, Дирекция социално подпомагане, община Стара Загора и други, представители на НПО, както и доброволци, които са в помощ на украинските бежанци.

По време на срещата направихме обобщение на информацията за дейността на неправителствените организации и вида подкрепа която оказват на местно и национално ниво. Бяха обсъдени и редица проблеми с които се сблъскват доброволците и подкрепящите НПО, както и несигурността породена от факта, че решенията на МС се оповестяват в последния момент и дават много къси срокове за реакция. Присъстващите бяха запознати и с „Препоръки за интеграция”разработени от група доброволци от цялата страна.

От своя страна представителите на институциите също предоставиха актуална информация за своята дейност. Всички заявиха своята готовност да работят по най-добрия начин за подкрепа на интеграцията на разселените хора от Украйна.

Даниела Димова – като ръководител на проект „Регионален модел на междуинституционално сътрудничество за справяне с бежанската криза, свързана с търсещите закрила от войната в Украйна“ запозна присъстващите с неговите цели и предстоящите дейности. Срещата е част от дейностите по  проекта.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани”, България, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version