ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Подкрепа за бежанците чрез развитие на партньорска мрежа

IMG 20220530 060859Обществен дарителски фонд – Стара Загора съвместно Фондация „Мисия Криле” започват работа по партньорски проект, който има за цел да подпомогне интеграцията на пристигащите у нас бежанци като допринесе за създаването на местни политики за прием и интеграция.

От реализирането на проекта се очаква да се повиши капацитетът на местните и регионалните институции относно работата с бежанците и съблюдаването на техните права; да се подобрят местните условия в професионалната мрежа от близо 20 институции и организации. По този начин се предполага, че ще подпомогнат около 500 бежанци, да се улесни приобщаването и достъпът им до местните услуги - здравни, социални, образователни, културни, правни, други.

Двете партниращи си организации разпознават нуждата от работа в мрежа и ще обединят усилията на останалите неправителствени организации в града, както и на администрацията, за да можем да отговорим по най-добрия начин на настоящата бежанска криза породена от войната в Украйна.

Освен развиване на мрежата и професионален капацитет на местните заинтересовани страни проектът включва провеждане на менторска програма за овластяване на граждани активисти помагащи на бежанците от войната в Украйна, както и провеждане на регулярна супервизия и подкрепа за превенция на професионалното прегаряне.

Целевите групи са местните и регионални институции и неправителствени организации, а крайните ползватели са бежанците живеещи на територията на област Стара Загора.

Проектът „Регионален модел на междуинституционално сътрудничество за справяне с бежанската криза, свързана с търсещите закрила от войната в Украйна“, е на стойност 24 675 евро. Финансиран е от Фонд „Активни граждани”, България, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version