ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Две подписки внесохме в община Стара Загора

IMG 9967 smallНа 03 февруари 2021 в гр. Стара Загора внесохме в деловодството на Община Стара Загора две подписки на граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на община Стара Загора.

Едната подписка, съдържаща 106 подписи на граждани от община Стара Загора има следното предложение:
„В Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора да бъде заложено изграждането на социални жилища за социално слаби граждани, чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС, чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез бюджета на Общината.”

Втората подписка, съдържаща 80 подписа на граждани от община Стара Загора, и касае предимно бедните квартали в общината има следното предложение:
„С цел Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали, с концентрация на бедност в Община Стара Загора чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за:
1. Урегулиране на общински терени, намиращи се в съседство с квартал Лозенец, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи.
2. Изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите УПИ по т.1
3. Ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура в кв. Лозенец”

Подписките бяха връчени на г-жа Ваня Сотирова – заместник кмет на община Стара Загора и на г-жа Мария Динева - Председател на общински съвет, Стара Загора. На срещата присъстваха и представители на Инициативните комитети на двете подписки.

Беше внесено и писмо с конкретни предложения за подобряване условията на живот в кв. „Лозенец”, гр. Стара Загора.
Например:
- Ремонт на основни улици, по които се осъществява комуникацията на територията на квартала.
- Да се търси решение за справяне с водния режим и подобряване качеството на водата.
- Да се обособят повече площадки за сметосъбиране в кв. „Лозенец” и да се осигури по-редовно извозване на битовите отпадъци от тях.
- Да се ремонтира оградата на СУ „Хр. Смирненски”, която е компрометирана и е заплаха за живота на жителите и учениците.

Получихме уверението, че предложенията ще бъдат разгледани в най-скоро време. А по някои от проблемите, дори имаше конкретни решения.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version